M1332B外圆磨床

M1332B外圆磨床用途与特征
    M1332B型外圆磨床是在MB1332B型系列半自动外圆磨床的基础上派生设计而成的。该机床适宜于磨削IT6-IT5精度的圆柱形或圆锥形的回转体工件。
机床工作台纵向移动由液压无极传动,也可手轮传动。
 砂轮架横向移动具有液压快速进退和手动微量进给。l
工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由单独电机驱动。
 砂轮主轴轴承采用两组由三块轴瓦组成的滑动轴承。l
l砂轮修整器置于尾架上,手动调节修整量。规格及主要技术参数
机床规格
Ф320×500    Ф320×750    Ф320×1000    Ф320×1500     Ф320×2000    Ф320×3000 mm

可磨直径                         

用中心架              

最小/最大     

 10/60mm

不用中心架

最小/最大   

 8/320mm

工件最大重量

150Kg

最大磨削长度                     

 500  750  1000  1500  2000  3000mm

顶尖距            

 500  750  1000  1500  2000  3000mm

中心高

  180mm

 

在尾架上修整砂轮时最大磨削长度

250  500  750  1250  1750  2750 mm

上工作台最大回转角度                      

顺时针

 3° 3°  3°  3°   2°1.5°

逆时针

 3°  1.5°

工作台最大纵向移动量   

 550  800  1050  1550  2050  3050mm

砂轮尺寸                                                    

最大

 Ф600×75×Ф305mm

磨耗至

 Ф450×75×Ф305mm砂轮线速度度 

35m/s

砂轮主轴转速

1100r/min

丝杆最大移动量

231mm

快速进退量 

50mm

手轮一转砂轮架移动量

 2/0.5mm

手轮一格砂轮架移动量

0.01/0.0025mm

机床电气总功率

  14.55Kw

外形尺寸(长×宽×高)                 

长(L)

2180 2680 3180 4180 5680 7660mm

宽(W)

1810 1810 1810 1810 1874 1874 mm

高(H)

1665 1665 1665 1665 1665 1665mm

机床重量(净重)    

3300 3600  3700  4000Kg